Tietosuojakäytäntö

Tässä Tietosuojaselosteessa selvitetään henkilötietojesi keräämistä ja käsittelyä koskevat säännöt liittyen liikkumiseesi sivustolla www.enoitalia.it (jäljempänä ”sivusto”).

Erityisesti selvitetään, miten hallinnoidaan henkilötietoja, jotka on saatu sivustolla käynnin aikana (vierailuloki ja evästeet) ja niihin liittyvissä palveluissa, joissa ilmenee vuorovaikutusta käyttäjän kanssa, kuten täytettäessä yhteydenottolomaketta tai sivustossa olevia sähköpostiosoitteita.

Tältä osin noudatamme täysin henkilötietojen suojelua koskevia säädöksiä (Italian asetus 196/2003 ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus N:o 2016/679), ja IWB Italia S.p.A.. kehottaa sinua lukemaan seuraavat tiedot, jotka on suunniteltu ja laadittu mahdollisimmanyksinkertaisiksi ja tiiviiksi, jotta ymmärrät hyvin henkilötietojesi käsittelyn.

 

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä on IWB Italia S.p.A., località Colombara, 5 – 37011 Calmasino di Bardolino (VR) – ALV-nro ja verotunniste 01871110233. Rekisterinpitäjän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan ja sitä seuraavien artiklojennojalla nimittämä tietosuojavastaava on yhtiö Omniconsulting S.r.l.s., jonka rekisteröity toimipaikka on Torinossa, Via Roma 366, verotunnus ja ALV-nro 11868170017, sähköpostiosoite dpo@italianwinebrands.it.

 

2. Tietojenkäsittelyn perusteet, tarkoitus ja oikeusperusta

Selaamistiedot
Tietojärjestelmät ja ohjelmistolliset menettelyt, joita tälläverkkosivustolla käytetään, keräävät niiden normaalin käytön aikana joitain henkilötietoja, joiden välittäminen liittyy Internetin tiedonsiirtoprotokollien käyttöön. Näitä tietoja ei kerätä yhdistettäviksi tunnistettaviin rekisteröityihin henkilöihin vaan käyttäjien tunnistamisen mahdollistamiseksi tietoja ulkopuolisten hallussa oleviin tietoihin liittämällä ja yhdistämällä. Näihin tietoihin kuuluvat sivustoon yhteyden muodostavien käyttäjien tietokoneiden IP-osoitteet ja domain-nimet, pyydettyjen resurssien URI-muotoiset (Uniform Resource Identifier) -osoitteet, pyynnön kellonaika, pyynnön palvelimelle esittämisessä käytetty menetelmä, vastaukseksi saadun tiedoston koko, palvelimelta saadun vasatauksen tilaa koskeva numerokoodi (suoritettu, virhe jne.) ja muut käyttäjän käyttöjärjestelmää ja tietoteknistä ympäristöä koskevat parametrit.

Näitä tietoja käytetään pelkästään keräämään tilastollisia nimettömiä tietoja sivuston käytöstä ja sen oikeasta toiminnasta. Tietoja voitaisiin lisäksi käyttää vastuukysymysten selvittämiseen sivustoa vahingoittavien mahdollisten tietokonerikosten yhteydessä. Käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu taata sivuston oikea toiminta (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

Evästeet
Evästeet ovat lyhyitä tekstinosia (kirjaimia ja/tai numeroita), joiden avulla verkkopalvelin pystyy muistamaan asiakkaan (selaimen) tiedot, joita hyödynnetään vierailtaessa sivustolla (istuntoevästeet) ja myöskin käytäessä siellä useiden päivien kuluttua (pysyvät evästeet). Selain tallentaa evästeet käyttäjän mieltymysten ja asetusten perusteella nimenomaisesti käytettävälle yksittäiselle laitteelle (tietokone, tabletti, älypuhelin).

Tällä sivustolla käytetään erilaisia evästeitä:

 • ehdottoman välttämättömät evästeet: ne parantavat verkkosivuston käytettävyydet mahdollistamalla perustoiminnot, kuten liikkumisen sivulla ja pääsyn sivuston suojattuihin osiin. Verkkosivusto ei pysty toimimaan oikein ilman näitä evästeitä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).
 • asetukselliset evästeet: niiden ansiosta verkkosivusto muistaa tiedot, jotka vaikuttavat siihen, miten sivusto toimii tai miltä se näyttää, kuten käyttäjän kieli ja alue (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdanalakohta).
 • tilastolliset evästeet: ne auttavat verkkosivuston hallinnoijia ymmärtämään, miten vierailijat toimivat sivustolla keräämällä ja välittämällä nimettömiä tietoja (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).
 • markkinointievästeet: niitä käytetään seuraamaan vierailijoita verkkosivustoilla. Tarkoituksena on näyttää kyseiselle käyttäjälle merkityksellisiä ja houkuttelevia ilmoituksia ja tarjota siten lisäarvoa julkaisijoille ja ulkopuolisille mainostajille (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Tällä sivustolla käytetään erilaisia evästeitä. Osan niistä tarjoavat sivuillamme esiintyvät kolmansien tahojen palvelut.

Voit milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa oman suostumuksesi sivustomme ”Evästeilmoituksessa” suostumusta edellyttävien evästeiden osalta.

 

Yhteydenottolomakkeet ja sähköposti
Sivustolla vierailun aikana siellä voi näkyä yhteydenottolomake, jolla saat lisätietoja IWB Italia S.p.A..:lta.Kerättyjen tietojen käsittely on välttämätöntä asianosaisen henkilön pyyntöön vastaamiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6artiklan 1kohdan balakohta. Lisäksi sähköpostin vapaaehtoinen, nimenomainen ja tahallinen lähettäminen sivustolla ilmoitettuihin osoitteisiin sisältää lähettäjän osoitteen tallentamisen, joka on välttämätöntä pyyntöihin vastaamiseksi, sekä mahdolliset muut pyyntöön liitetyt tiedot.

Tiedoista voidaan luodaarkisto, josta voidaan lähettää IWB Italia S.p.A..:n tarjous- tai kampanjakirjeitä oikeutetun edun nimissä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

3. Käsittelytapa

Tietoja käsitellään niin, että niiden salassapito,eheys ja käytettävyys säilyvät, ja toteutetaan kaikki asianmukaiset ja kohtuulliset toimet säilyttämiemme henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta käytöltä, häviämiseltä tai luvattomalta pääsyltä. Tätä tarkoitusta varten olemme toteuttaneet sarjanasianmukaisia teknisiä ja organisatorisia keinoja. Niihin sisältyvät toimet mahdollisesti epäiltyjen tietosuojarikkomusten yhteydessä.

Selailutiedot ja tietyt evästeet ovat välttämättömiä sivuston toiminnalle, profiilievästeet ja henkilötietojen antaminen yhteydenottolomakkeilla ovat vapaehtoisia, eikä niille näin ollen ole laillisia esteitä.

Käsitellessään henkilötietojasi IWB Italia S.p.A.. ei käytä automaattista päätöksentekoa, joka voi aiheuttaa oikeusvaikutuksia sinuun tai vaikuttaa yhtä merkittävästi henkilökohtaiseen elämääsi.

 

4. Tietojen liikkuvuus

Voimme asianmukaisissa tapauksissa ja voimassa olevien lakien ja vaatimusten mukaisesti välittää henkilötietojasi eri tavoin ja eri syistä seuraaville ryhmille:

 • ulkoiset palveluntarjoajat, jotka toimivat nimissämme (mukaan lukien ulkoiset konsultit, liikekumppanit ja asiantuntijat, tietotekniset konsultit ja teknisen tuen toimihenkilöt, jotka voivat valvoa ja kehittää tietojärjestelmiämme);
 • ulkoiset tietoteknisten palvelujen ja asiakirjojen arkistoinnin palveluntarjoajat, joille ulkoistamme käsittelyn, asianmukaisen tietojenkäsittelysopimuksen nojalla (tai vastaavin suojauksin).

Henkilötietojen hallinta ja säilytys tapahtuvat Euroopan unionissa sijaitsevilla, IWB Italia S.p.A..:n ja/tai kolmansien tahojen omistamilla palvelimilla, joista on tehty toimeksianto ja jotka on nimetty asianmukaisesti tietojenkäsittelijöiksi. IWB Italia S.p.A..:lla on joka tapauksessa välttämättömissä tapauksissa oikeus siirtää henkilötietojen hallinta ja säilytys Italiaan, Euroopan unioniin ja/tai ulkopuolisiin maihin. Tällöin IWB Italia S.p.A.. varmistaa viipymättä, että tietojen siirto EU:n ulkopuolelle tapahtuu voimassa olevan lain mukaisesti, ja tehden tarvittaessa sopimukset, jotka takaavat riittävän tietosuojan tason, ja/tai käyttämällä Euroopan komission vakiosopimusehtoja.

 

4. Säilytysaika

Selailutietoja säilytetään lyhyen aikaa, tutkimustoiminnan edellyttämää mahdollista pitempää säilytysaikaa lukuun ottamatta. Evästeitä säilytetään ”Evästeilmoituksessa” ilmoitetun ajan.
Yhteydenottolomakkeissa kerätyt tiedot säilytetään pyyntöihin käsittelyyn tarvittavan ajan. Aina kun saat IWB Italia S.p.A..:lta sähköpostia, sinulle on mahdollisuus, jos et halua enää vastaanottaa viestintää ja kutsuja meiltä, pyytää yhteystietojesi poistamista.

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Yleisen tietosuoja-asetuksen 679/2016 seuraavassa mainittujen artiklojen perusteella sinulla on henkilötietojesi käsittelyn perusteella oikeus pyytää IWB Italia S.p.A..:ta:

 • 6 artikla – peruuttamaansuostumuksesi: voit milloin tahansa pyytää peruuttamaan antamasi suostumuksen;
 • 15 artikla – luovuttamaan tiedot: voit pyytää vahvistamaan, käsitelläänkö sinua koskevia tietoja, ja pyytää niistä lisätietoja tämän selosteen nojalla;
 • 16 artikla – oikaisemaan tiedot: voit pyytää oikaisemaan tai täydentämään toimittamasi tiedot, jos ne eivät pidä paikkaansa;
 • 17 artikla – poistamaan tiedot: voit pyytää tietojesi poistamista, jos niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksiimme, kun olet peruuttanut suostumuksesi tai vastustanut tietojen käsittelyä, jos niitä on käsitelty lainvastaisesti, jos niistä on annettu lakisääteinen poistovelvoite tai jos niiden kohteena on alle 16-vuotias alaikäinen henkilö.
 • 18 artikla – rajoittamaan käsittelyä: voit pyytää, että tietojasi käsitellään vain säilytyksen osalta eikä niille tehdä muita käsittelyjä, niin kauan kuin niitä ei ole korjattu, jos olet lainvastaisen käsittelyn vuoksi pyytänyt niiden poistoa, missä yhteydessä sinun on käytettävä oikeuksiasi tuomioistuimessa, jolloin meidän säilyttämämme tiedot voivat olla sinulle hyödyllisiä, ja jos vastustat niiden käsittelyä ja haluat tarkistaa meidän oikeutetun etumme olemassaolon ja ensisijaisuuden omaasi nähden.
 • 20 artikla – siirrettävyys: voit pyytää saada tiedot tai siirrättää ne toiselle nimeämällesi käsittelijälle jäsenneltyinä, helposti ja automaattisesti luettavasti.
 • 21 artikla – tietojenkäsittelyn vastustaminen: voit vastustaa milloin tahansa tietojesi käsittelyä, paitsi jos meidän oikeutettu etumme käsitellä niitä on ensisijainen sinun oikeuteesi nähden, esimerkiksi puolustaaksemme tai ajaaksemme kannetta tuomioistuimessa.
 • 22 artikla – automaattisen päätöksenteon vastustaminen: voit vastustaa automaattista päätöksentekoa, jos rekisterinpitäjä käyttää sellaista.

Lisäksi ilmoitamme, että sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, joka on Italiassa il Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it).